| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска пракса
Публикације - Информатор

*** Служба за помоћ сведоцима и оштећенима
*** Медијација
Линкови
Информације и саопштења


Обрасци и таксе

ПРИТУЖБЕ СТРАНАКА

>>>>>  Образац за подношење притужби

ПИСАРНИЦА

>>>>>  Образац 135 - Захтев за разгледање списа
>>>>>  Образац 136 - Захтев за препис и фотокопирање списа
>>>>>  Захтев за уверење

Износ судских такси је одређен Законом о судским таксама.
Уплата судске таксе  вредности до 5.000,00 динара врши се преко судских таксених марака.
Издавање уверења

Издавање уверења да се не води истражни и кривични поступак против неког лица код Вишег суда у Пироту
Уверење  190дин.

Копирање и препис судских списа
Препис по страници 20дин.
Судска такса за разматрање завршеног списа 390дин.

Признавање иностране судске пресуде
Такса у износу од  3.800дин.
Жиро рачун Вишег суда у Пироту за таксе је
840-29600845-26
Позив на број 55  079
Жиро рачун Вишег суда у Пироту за трошкове кривичног поступк, паушала и  новчане казне је
840-29574845-38
Позив на број 55 079
Претрага сајта

Обавештења

Зграда у којој је смештен Виши суд у Пироту, као и остали правосудни органи, има посебан улаз којим је омогућен приступ лицима са посебним потребама. Овај улаз се налази у приземљу дела зграде коју користи Основни суд у Пироту, поред пасажа из правца дворишта.

Виши суд у Пироту је је у току 2016. године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.

 Водич за остваривање права


2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"