| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска праксаИнформације и саопштења
Линкови
Одељења у Вишем суду у Пироту

СУДИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

         Марина Живковић

         Биљана Георгијев

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ


У првостепеној кривичној материји поступаће судије

        Зоран Колев председник кривичног одељења

        Бојан Антић

 

У предметима квалификованог већа поступаће веће у саставу

         Зоран Манић

         Марина Рајковић

         Биљана Георгиев

У предметима из другостепене кривичне материје поступаће веће у саставу

         Зоран Манић председник већа

         Зоран Колев

         Бојан Антић

У обради и изради одлука в.ф председнику суда и председнику већа помажу судијски помоћници

        Ивана Шкара-Џунић

        Бранимирка Митровић и

        Марија Рангелов

ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

У првостепеној парничној материји поступаће судије

        Марина Живковић председник парничног одељења

        Биљана Георгијев

        Марина Рајковић

        Славица Видановић


У другостепеној парничној материји као председници већа поступаће судије:

         Марина Живковић

         Марина Рајковић

         Биљана Георгијев

 

У обради и изради одлука председнику већа помажу судијски помоћници

         Ивана Шкара-Џунић

         Бранимирка Митровић

ВАНПАРНИЧНА МАТЕРИЈА

         Биљана Георгијев


СУДИЈА ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ

        Славица Видановић

 
Претрага сајта

Поставите питање
Информатор - Виши суд у Пироту

Информатор о раду - aжуриран 16.01.2017. године - у (pdf) формату можете преузети  oвде

Информатор о раду - aжуриран 16.01.2017. године - у (doc) формату можете преузети  oвде

Обавештење

Виши суд у Пироту је је у току 2016.године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.


2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"