| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска праксаИнформације и саопштења
Линкови
Одељења у Вишем суду у Пироту
СУДИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК
        Марина Живковић
         Биљана Георгијев
 
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ председник кривичног одељења је судија Бојан Антић
        Бојан Антић
        Зоран Колев
        Зоран Манић

У предметима квалификованог већа поступаће веће у саставу
         Зоран Манић
         Марина Рајковић
         Биљана Георгиев

У предметима из другостепене кривичне материје поступаће веће у саставу
         Зоран Манић
         Зоран Колев
         Бојан Антић

У обради и изради одлука председнику суда и председницима већа помаже судијски помоћник
 
 
Судија Славица Видановић је судија за малолетнике Вишег суда у Пироту према годишњем распореду послова за 2018. годину
 
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ
 
У првостепеној парничној материји поступаће судије
        Марина Живковић председник парничног одељења
        Биљана Георгијев
        Марина Рајковић
        Славица Видановић

У другостепеној парничној материји као председници већа поступаће судије:
         Марина Живковић
         Марина Рајковић
         Биљана Георгијев
 
У обради и изради одлука председнику већа помажу судијски помоћници
         Ивана Шкара-Џунић
 
ВАНПАРНИЧНА МАТЕРИЈА
         Биљана Георгијев
 

Претрага сајта

Поставите питање
Информатор - Виши суд у Пироту

Информатор о раду - aжуриран 05.06.2018. године - у (pdf) формату можете преузети >>>

Информатор о раду - aжуриран 05.06.2018. године - у (doc) формату можете преузети  oвде

Обавештење

Виши суд у Пироту је је у току 2016.године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.
Водич за остваривање права2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"