| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска пракса
Публикације - Информатор

*** Служба за помоћ сведоцима и оштећенима
*** Медијација
Линкови
Информације и саопштења


О Вишем суду
 

Седиште Вишег суда у Пироту је у граду Пироту.

Овај суд је надлежан за све општине пиротског округа, а то су Банушница, Бела Паланка и Димитровград као и за град Пирот.

На подручју Вишег суда у Пироту налазе се два подручна суда и то Oсновни суд у Пироту и Oсновни суд у Димитровграду.

Пиротски округ има 92.277 становника (Попис 2011.).


Виши суд у Пироту
 
Са успостављеном новом мрежом судова имамо поделу на Виши суд у Пироту и два  Основна суда у Пироту и Димитровграду.

Основни подаци везани за Виши суд у Пироту  

Адреса : Српских владара 126
Телефон : 010 / 312-447
Факс: 010 / 312-442
Веб презентацијa: www.pi.vi.sud.rs
e-mail: uprava@pi.vi.sud.rs

Писарница суда : 010/ 312-434
Матични број : 17773003
Шифра делатности: 75230
ПИБ: 106399721

Текући рачун-редовни : 840-1620-21
Текући рачун-депозит : 840-254802-82
Текући рачун-судске таксе : 840-29600845-26
Текући рачун-казне и трошкови поступка : 840-29574845-38

Радно време Вишег суда у Пироту је од 7.30 до 15.30 сати.

У згради суда се налази Виши суд, Основни суд, Више јавно тужилаштво, Основно јавно тужилаштво и Суд за прекршаје.
Зграда има посебан улаз којим је омогућен приступ лицима са посебним потребама.
Овај улаз се налази у приземљу дела зграде коју користи Основни суд у Пироту.


Претрага сајта

Обавештења

Зграда у којој је смештен Виши суд у Пироту, као и остали правосудни органи, има посебан улаз којим је омогућен приступ лицима са посебним потребама. Овај улаз се налази у приземљу дела зграде коју користи Основни суд у Пироту, поред пасажа из правца дворишта.

Виши суд у Пироту је је у току 2016. године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.

 Водич за остваривање права


2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"