| Latinica |

Почента

Контакти

Мапа сајта

О Вишем суду
Организација суда
Јавност у раду суда
Приступ информацијама од јавног значаја
Притужбе странака
Судски тумачи
Регистар судских вештака
Обрасци и таксе
Судска пракса
Публикације - Информатори
Годишњи распоред послова
Кодекс понашања државних службеника

Jавне набавке мале вредности за 2019. годину
>> Служба за помоћ сведоцима и оштећенима
>> Медијација
>> Заштита података о личности
Информације и саопштења
Линкови


>> Служба за помоћ сведоцима и оштећенима
Августа 2018. године формирана је служба за помоћ и портшку сведоцима и оштећенима.
Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима (у даљем тексту СПП), формира се при судској управи Вишег суда у Пироту и биће заједничка са Основним судом у Пироту.
Службеници подршке доступни су сведоцима у току радног времена суда.
Основни задатак СПП је да обезбеди емотивну и логистичку помоћ и подршку сведоцима пре, за време и после њиховог саслушања. Омогућава да сведок што лакше по себе и ефикасније за судски поступак приступи суду или другом органу поступка како би дао свој исказ.
Сведок који се служби обрати лично, путем телефона 010/312-442 или електронске поште bojan.antic@pi.vi.sud.rs добиће потребну помоћ и подршку.
СПП обав.на процену психолошких, здравствених, социјалних и логистичких потреба сведока који треба да сведоче пред судом. и на основу извршене процене сведоцима пружа техничко логистичку и емотивну подршку и помоћ.

Претрага сајта

Обавештења

Зграда у којој је смештен Виши суд у Пироту, као и остали правосудни органи, има посебан улаз којим је омогућен приступ лицима са посебним потребама. Овај улаз се налази у приземљу дела зграде коју користи Основни суд у Пироту, поред пасажа из правца дворишта.

Виши суд у Пироту је је у току 2016. године омогућио, уступањем простора, отварање одељење јавног предузећа ''Поште Србије'' у згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.

 
2009, Виши Суд Пирот, Српских Владара 126, 18300 Пирот, телефон/факс : 010 312 442; 010 312 447

Реализацију сајта финансирало МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ
"УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВДЕ У СРБИЈИ"