| ћирилица |

Početna

Kontakti

Mapa sajta

O Višem sudu
Organizacija suda
Javnost rada u sudu
Pristup informacijama od javnog značaja
Pritužbe stranaka
Sudski tumaci
Registar sudskih veštaka
Obrasci i takse
Sudska praksa
Publikacije - Informatori
Viši sud u Pirotu
Osnovni sud u Dimitrovgradu

Javne nabavke male vrednosti za 2019. godinu
>> Služba za pomoć svedocima i oštećenima
>> Medijacija
>> Zaštita podataka o ličnosti
Linkovi
Informacije i saopštenja


Obrasci i takse

PRITUŽBE STRANAKA

>>>>>  Obrazac za podnošenje pritužbi

PISARNICA

>>>>>  Obrazac 135 - Zahtev za razgledanje spisa
>>>>>  Obrazac 136 - Zahtev za prepis i fotokopiranje spisa
>>>>>  Zahtev za uverenje fizičkog lica
>>>>>  Zahtev za uverenje pravnog lica
             

Iznos sudskih taksi je određen Zakonom o sudskim taksama.
Uplata sudske takse  vrednosti do 5.000,00 dinara vrši se preko sudskih taksenih maraka.

Izdavanje uverenja

Izdavanje uverenja da se ne vodi istražni i krivieni postupak protiv nekog fizičkog ili pravnog lica kod Višeg suda u Pirotu
Uverenje  190din.

Kopiranje i prepis sudskih spisa
Pepis po stranici 20din.
Sudska taksa za razmatranje završenog spisa 190din.

Priznavanje inostrane sudske presude

Taksa u iznosu od  3.800din.
Žiro raeun Višeg suda u Pirotu za takse je
 840-29600845-26
Poziv na broj 55 079
Žiro raeun Višeg suda u Pirotu za troškove krivienog postupka, paušala i noveane kazne je
840-29574845-38
Poziv na broj 55 079

Pretraga sajta

Obaveštenja

Zgrada u kojoj je smešten Viši sud u Pirotu, kao i ostali pravosudni organi, ima poseban ulaz kojim je omogućen pristup licima sa posebnim potrebama. Ovaj ulaz se nalazi u prizemlju dela zgrade koju koristi Osnovni sud u Pirotu, pored pasaža iz pravca dvorišta.
 
Viši sud u Pirotu je je u toku 2016.godine omogućio, ustupanjem prostora, otvaranje odeljenje javnog preduzeća ''Pošte Srbije'' u zgradi Višeg suda u Pirotu i time omogućio strankama, pored ostalih usluga pošte i kupovinu sudskih taksenih marki u samoj zgradi suda.

© 2009,Viši Sud u Pirotu, Srpskih Vladara 126, 18300 Pirot, telefon/faks: 010 312 442; 010 312 447

Realizaciju sajta finansiralo MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA KRALJEVINE NORVEŠKE
"UNAPREDJENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI"