| ћирилица |

Početna

Kontakti

Mapa sajta

O Višem sudu
Organizacija suda
Javnost rada u sudu
Pristup informacijama od javnog značaja
Pritužbe stranaka
Sudski tumaci
Registar sudskih veštaka
Obrasci i takse
Sudska praksa
Publikacije - Informatori
Viši sud u Pirotu
Osnovni sud u Dimitrovgradu

Javne nabavke male vrednosti za 2019. godinu
>> Služba za pomoć svedocima i oštećenima
>> Medijacija
>> Zaštita podataka o ličnosti
Linkovi
Informacije i saopštenja


Javnost rada u sudu
Javnost u radu suda

Shodno čl. 362.  ZKP-a, glavni pretres je javan i njemu mogu prisustvovati samo lica starija od 16 godina.
 
Od otvaranja zasedanja, pa do završetka glavnog pretresa, veće može, po  službenoj dužnosti ili na predlog stranake ili branioca, ali uvek nakon njihovog izjašnjenja, isključiti javnost za ceo glavni pretres ili jedan njegov deo, ako je to potrebno radi zaštite:
1) interesa nacionalne bezbednosti
2) javnog reda i morala
3) interesa maloletnika
4) privatnosti učesnika u postupku
5) drugih opravdanih interesa u demokratskom društvu.
Na osnovu čl. 364. ZKP, isključenje javnosti ne odnosi se na stranke, branioca, oštećenog i njihovog zastupnika i punomoćnika tužioca.
 
Kad se sudi maloletniku, uvek će se isključiti javnost a veće može dozvoliti da glavnom pretresu prisustvuju lica koja se bave zaštitom i vaspitavanjem maloletnika ili suzbijanjem prestupništva mladih, na osnovu čl. 75. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.
 
Slično je određeno i Zakonom o parničnom postupku, čl. 321-325.
 
U sudu je dozvoljeno fotografisanje i snimanje, kao i javno prikazivanje, pod uslovom da predsednik suda izda odobrenje u pisanoj formi.
 
Fotografisanje u toku suđenja i javno objavljivanje fotografija odobrava predsednik veća, na osnovu prethodno date saglasnosti stranaka i ostalih učesnika u postupku. Pri tome se mora voditi računa o interesovanju javnosti, interesu postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku, pa se, i ograničenje javnosti vrši ako su povređeni ovi interesi.
 
Video i zvučno-magnetofonsko snimanje na glavnom pretresu u kriv. postupku i javno prikazivanje-reprodukovanje snimaka van slučajeva iz čl. 236. ZKP-a obavlja se po odobrenju predsednika Vrhovnog kasacionog suda Srbije uz prethodno pribavljeno mišljenje predsednika veća, sudije i uz saglasnost stranaka.
 
Video i zvučno snimanje na glavnoj raspravi u parničnom postupku i javno prikazivanje snimaka odobrava predsednik suda uz prethodno pribavljeno mišljenje predsednika veća, sudije i uz saglasnost stranaka.

Pretraga sajta

Obaveštenja

Zgrada u kojoj je smešten Viši sud u Pirotu, kao i ostali pravosudni organi, ima poseban ulaz kojim je omogućen pristup licima sa posebnim potrebama. Ovaj ulaz se nalazi u prizemlju dela zgrade koju koristi Osnovni sud u Pirotu, pored pasaža iz pravca dvorišta.
 
Viši sud u Pirotu je je u toku 2016.godine omogućio, ustupanjem prostora, otvaranje odeljenje javnog preduzeća ''Pošte Srbije'' u zgradi Višeg suda u Pirotu i time omogućio strankama, pored ostalih usluga pošte i kupovinu sudskih taksenih marki u samoj zgradi suda.

© 2009,Viši Sud u Pirotu, Srpskih Vladara 126, 18300 Pirot, telefon/faks: 010 312 442; 010 312 447

Realizaciju sajta finansiralo MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA KRALJEVINE NORVEŠKE
"UNAPREDJENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI"