| ћирилица |

Početna

Kontakti

Mapa sajta

O Višem sudu
Organizacija suda
Javnost rada u sudu
Pristup informacijama od javnog značaja
Pritužbe stranaka
Sudski tumaci
Registar sudskih veštaka
Obrasci i takse
Sudska praksa

Informacije i saopštenja
Linkovi
Pritužbe stranaka
Pritužbe

Stranke i drugi učesnici u postupku mogu u svakom trenutku da se obrate sudu sa pritužbom ili predstavkom u vezi sa vođenjem sudskog postupka ili bilo kojim drugim pitanjem u vezi sa ostvarivanjem prava građana u sudu.
Pritužba se podnosi na rad suda kada stranka smatra da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok i ishod.
Predsednik suda dužan je da razmotri pritužbu i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti pritužioca u roku od 15 dana od prijema. Ukoliko Predsednik suda ne odgovori u pomenutom roku, pritužilac se može obratiti neposredno višem sudu.
Predsednik Višeg suda u Pirotu je ovlašćen da na nadzire sudsku upravu Osnovnog suda u Pirotu i ovlašćen je da traži obaveštenja o primeni zakona i drugih propisa, kao i da nad istim vrši nadzor nad radom.
Pritužbe i predstavke treba da sadrže oznaku predmeta, razlog prituženja ili predstavke, ime i prezime, adresu i kontkat telefon podnosioca istih.
Viši sud u Pirotu raspolaže formularom za podnošenje pritužbi pri čemu svaki eventualni pritužilac može isti preuzeti sa veb prezentacije suda ili dobiti bez naknade u kancelariji br.2.

U toku 2016. godine izjavljeno je ukupno 23 pritužbi, od kojih su 7 pritužbe na rad Višeg suda u Pirotu, 16 pritužbe na rad Osnovnog suda u Pirotu. Od navedenih, 16 pritužbe su ocenjene kao neosnovane, 10 kao osnovane, i 1 kao nezadovoljavajuća.


Pretraga sajta

Postavite pitanje
Informator – Viši sud u Pirotu

Informator o radu - ažuriran 16.01.2017. godine - u (pdf) formatu možete preuzeti ovde

Informator o radu - ažuriran 16.01.2017. godine - u (doc) formatu možete preuzeti ovde

Obaveštenje

Viši sud u Pirotu je je u toku 2016. godine omogućio, ustupanjem prostora, otvaranje odeljenje javnog preduzeća ''Pošte Srbije'' u zgradi Višeg suda u Pirotu i time omogućio strankama, pored ostalih usluga pošte i kupovinu sudskih taksenih marki u samoj zgradi suda.


© 2009,Viši Sud u Pirotu, Srpskih Vladara 126, 18300 Pirot, telefon/faks: 010 312 442; 010 312 447

Realizaciju sajta finansiralo MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA KRALJEVINE NORVEŠKE
"UNAPREDJENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI"