| ћирилица |

Početna

Kontakti

Mapa sajta

O Višem sudu
Organizacija suda
Javnost rada u sudu
Pristup informacijama od javnog značaja
Pritužbe stranaka
Sudski tumaci
Registar sudskih veštaka
Obrasci i takse
Sudska praksa
Publikacije - Informatori
Viši sud u Pirotu
Osnovni sud u Dimitrovgradu

Javne nabavke male vrednosti za 2019. godinu
>> Služba za pomoć svedocima i oštećenima
>> Medijacija
>> Zaštita podataka o ličnosti
Linkovi
Informacije i saopštenja


Pritužbe stranaka
 
Stranke i drugi učesnici u postupku mogu u svakom trenutku da se obrate sudu sa pritužbom ili predstavkom u vezi sa vođenjem sudskog postupka ili bilo kojim drugim pitanjem u vezi sa ostvarivanjem prava građana u sudu.
 
Pritužba se podnosi na rad suda kada stranka smatra da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok i ishod.
 
Predsednik suda dužan je da razmotri pritužbu i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti pritužioca u roku od 15 dana od prijema. Ukoliko Predsednik suda ne odgovori u pomenutom roku, pritužilac se može obratiti neposredno višem sudu.
 
Predsednik Višeg suda u Pirotu je ovlašćen da na nadzire sudsku upravu Osnovnog suda u Pirotu i ovlašćen je da traži obaveštenja o primeni zakona i drugih propisa, kao i da nad istim vrši nadzor nad radom.
 
Pritužbe i predstavke treba da sadrže oznaku predmeta, razlog prituženja ili predstavke, ime i prezime, adresu i kontkat telefon podnosioca istih.
 
Viši sud u Pirotu raspolaže formularom za podnošenje pritužbi pri čemu svaki eventualni pritužilac može isti preuzeti sa veb prezentacije suda ili dobiti bez naknade u kancelariji br.2.
 
U toku 2018. godine izjavljeno je ukupno 24 pritužbi, od kojih su 16 pritužbe na rad Višeg suda u Pirotu, 5 pritužbe na rad nižestepenih sudova i 3 pritužbe koje se istovremeno odnose na rad i Višeg suda u Pirotu i nižestepenih sudova. Od navedenog broja 2 pritužbe su ocenjene kao osnovane, jedna kao nedozvoljena, jedna združena i 20 kao neosnovane.

Pretraga sajta

Obaveštenja

Zgrada u kojoj je smešten Viši sud u Pirotu, kao i ostali pravosudni organi, ima poseban ulaz kojim je omogućen pristup licima sa posebnim potrebama. Ovaj ulaz se nalazi u prizemlju dela zgrade koju koristi Osnovni sud u Pirotu, pored pasaža iz pravca dvorišta.
 
Viši sud u Pirotu je je u toku 2016.godine omogućio, ustupanjem prostora, otvaranje odeljenje javnog preduzeća ''Pošte Srbije'' u zgradi Višeg suda u Pirotu i time omogućio strankama, pored ostalih usluga pošte i kupovinu sudskih taksenih marki u samoj zgradi suda.

© 2009,Viši Sud u Pirotu, Srpskih Vladara 126, 18300 Pirot, telefon/faks: 010 312 442; 010 312 447

Realizaciju sajta finansiralo MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA KRALJEVINE NORVEŠKE
"UNAPREDJENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI"