| ћирилица |

Početna

Kontakti

Mapa sajta

O Višem sudu
Organizacija suda
Javnost rada u sudu
Pristup informacijama od javnog značaja
Pritužbe stranaka
Sudski tumaci
Registar sudskih veštaka
Obrasci i takse
Sudska praksa
Publikacije - Informatori
Viši sud u Pirotu
Osnovni sud u Dimitrovgradu

Javne nabavke male vrednosti za 2019. godinu
>> Služba za pomoć svedocima i oštećenima
>> Medijacija
>> Zaštita podataka o ličnosti
Linkovi
Informacije i saopštenja


O Višem sudu
 

Sedište Višeg suda u Pirotu je u gradu Pirotu.

Ovaj sud je nadležan za sve opštine pirotskog okruga, a to su Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad kao i za grad Pirot.

Na području Višeg suda u Pirotu nalaze se dva podrčna suda i to Osnovni sud u Pirotu i Osnovni sud u Dimitrovgradu.

Pirotski okrug ima 92.277 stanovnika (Popis 2011.).


 

Viši sud U Pirotu

Sa uspostavljenom novom mrežom sudova imamo podelu na Viši sud u Pirotu i dva  Osnovna suda u Pirotu i Dimitrovgradu.Osnovni podaci vezani za Viši sud u Pirotu

 
Adresa: Srpskih vladara 126
Telefon: 010 / 312-447
Faks:010 / 312-442
Veb prezentacija:
www.pi.vi.sud.rs

Pisarnica suda: 010/ 312-434
Matični broj: 17773003
Šifra delatnosti: 75230
PIB: 106399721

Tekući račun-redovni:840-1620-21
Tekući račun-depozit:840-254802-82
Tekući račun-sudske takse:840-29600845-26
Tekući račun-kazne i troškovi postupka: 840-29574845-38

 
Radno vreme Višeg suda u Pirotu je od 7.30 do 15.30 sati.

U zgradi suda se nalazi Viši sud, Osnovni sud, Više tužilaštvo, Osnovno tužilaštvo i Sud za prekršaje.Zgrada ima poseban ulaz kojim je omogućen pristup licima sa posebnim potrebama.Ovaj ulaz se nalazi u prizemlju dela zgrade koju koristi Osnovni sud u Pirotu.
Pretraga sajta

Obaveštenja

Zgrada u kojoj je smešten Viši sud u Pirotu, kao i ostali pravosudni organi, ima poseban ulaz kojim je omogućen pristup licima sa posebnim potrebama. Ovaj ulaz se nalazi u prizemlju dela zgrade koju koristi Osnovni sud u Pirotu, pored pasaža iz pravca dvorišta.
 
Viši sud u Pirotu je je u toku 2016.godine omogućio, ustupanjem prostora, otvaranje odeljenje javnog preduzeća ''Pošte Srbije'' u zgradi Višeg suda u Pirotu i time omogućio strankama, pored ostalih usluga pošte i kupovinu sudskih taksenih marki u samoj zgradi suda.

© 2009,Viši Sud u Pirotu, Srpskih Vladara 126, 18300 Pirot, telefon/faks: 010 312 442; 010 312 447

Realizaciju sajta finansiralo MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA KRALJEVINE NORVEŠKE
"UNAPREDJENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI"