| ћирилица |

Početna

Kontakti

Mapa sajta

O Višem sudu
Organizacija suda
Javnost rada u sudu
Pristup informacijama od javnog značaja
Pritužbe stranaka
Sudski tumaci
Registar sudskih veštaka
Obrasci i takse
Sudska praksa
Informacije i saopštenja
Linkovi

O Višem sudu
2009. je godina reforme pravosuđa, te su Zakonom o uređenju sudova (Sl. glasnik RS, 116/08 i 104/09) i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (Sl. Glasnik 116/08) osnovani novi sudovi.
Dana 01.01.2010. godine u Srbiji počinju da rade sudovi opšte i posebne nadležnosti.

Sudovi opšte nadležnosti su

·     Vrhovni kasacioni sud u Beogradu - najviši sud u Republici Srbiji
·     Apelacioni sudovi - u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu
·     Viši sudovi - kojih ima dvadeset i šest
·     Osnovni sudovi sa svojim sudskim jedinicama, koji zaokružuju organizaciju sudova opšte nadležnosti, a ima ih trideset i četiri.
 
Sudovi posebne nadležnosti

-     Privredni sudovi sa sudskim jedinicama - šesnaest privrednih sudova
-     Privredni apelacioni sud sa sedištem u Beogradu
-     Upravni sud sa sedištem u Beogradu i odeljenjima u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu
-     Viši prekršajni sud sa sedištem u Beogradu i odeljenjima u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Četrdeset i pet prekršajnih sudova sa odeljenjima suda
 
Viši sud u Pirotu
 
Do perioda uspostavljanja nove mreže sudova na teritoriji Pirotskog okruga bio je Viši sud u Pirotu sa područnim Osnovnim sudom u Pirotu koji u svom sastavu obuhvatao i tri sudske jedinice u Babušnici, Beloj Palanci i Dimitrovgradu. Sa uspostavljenom novom mrežom sudova imamo podelu na Viši sud u Pirotu i dva  Osnovna suda u Pirotu i Dimitrovgradu.
 
Opština Pirot mesto Pirot,
Opština Bela Palanka mesto Bela Palanka,
Opština Babušnica mesto Babušnica i
Opština Dimitrovgrad mesto Dimitrovgrad.
Ima ukupno 92.277 stanovnika (Popis 2011.). Sedište mu je u gradu Pirotu.
 
Osnovni podaci vezani za Viši sud u Pirotu
 
Adresa: Srpskih vladara 126
Telefon: 010 / 312-447
Faks:010 / 312-442
Veb prezentacija:
www.pi.vi.sud.rs
Predsednik suda:010/ 313-726
Pisarnica suda: 010/ 312-434
Matični broj: 17773003
Šifra delatnosti: 75230
PIB: 106399721
Tekući račun-redovni:840-1620-21
Tekući račun-depozit:840-254802-82
Tekući račun-sudske takse:840-29600845-26
Tekući račun-kazne i troškovi postupka: 840-29574845-38

 
Radno vreme Višeg suda u Pirotu je od 7.30 do 15.30 sati.


U istoj zgradi smešteni su Viši sud u Pirotu, Osnovni sud u Pirotu, Više  javno tužilaštvo, Osnovno javno tužilaštvo i Prekršajni sud, kao i Odeljenje Centra za medijaciju, koji pravosudni organi koriste zajednički ulaz.

Zgrada u kojoj je smešten Viši sudu Pirotu, kao i ostali pravosudni organi, ima poseban ulaz kojim je omogućen pristup licima sa posebnim potrebama. Ovaj ulaz se nalazi u prizemlju dela zgrade koju koristi Osnovni sud u Pirotu, a napravljen je sredstvima koja potiču iz donacije Vlade Kraljevine Norveške.

Pretraga sajta

Postavite pitanje
Informator – Viši sud u Pirotu

Informator o radu - ažuriran 05.06.2018. godine - u (pdf) formatu možete preuzeti >>>

Informator o radu - ažuriran 05.06.2018. godine - u (doc) formatu možete preuzeti ovde

Obaveštenje

Viši sud u Pirotu je je u toku 2016. godine omogućio, ustupanjem prostora, otvaranje odeljenje javnog preduzeća ''Pošte Srbije'' u zgradi Višeg suda u Pirotu i time omogućio strankama, pored ostalih usluga pošte i kupovinu sudskih taksenih marki u samoj zgradi suda.
Vodič za ostvarivanje prava


© 2009,Viši Sud u Pirotu, Srpskih Vladara 126, 18300 Pirot, telefon/faks: 010 312 442; 010 312 447

Realizaciju sajta finansiralo MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA KRALJEVINE NORVEŠKE
"UNAPREDJENJE DOSTUPNOSTI PRAVDE U SRBIJI"