18.09.2018
Августа 2018. године формирана је служба за помоћ и портшку сведоцима и оштећенима.
Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима (у даљем тексту СПП), формира се при судској управи Вишег суда у Пироту и биће заједничка са Основним судом у Пироту.
Службеници подршке доступни су сведоцима у току радног времена суда.
Основни задатак СПП је да обезбеди емотивну и логистичку помоћ и подршку сведоцима пре, за време и после њиховог саслушања. Омогућава да сведок што лакше по себе и ефикасније за судски поступак приступи суду или другом органу поступка како би дао свој исказ.
Сведок који се служби обрати лично, путем телефона 010/312-442 или електронске поште bojan.antic@pi.vi.sud.rs добиће потребну помоћ и подршку.
СПП обав.на процену психолошких, здравствених, социјалних и логистичких потреба сведока који треба да сведоче пред судом. и на основу извршене процене сведоцима пружа техничко логистичку и емотивну подршку и помоћ.