Информатор основног суда у Димитровграду

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У ДИМИТРОВГРАДУ

ИНФОРМАТОР о раду Основног суда у Димитровграду представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежности, организационој структури и функционисању Основног суда у Димитровграду, као и о начину на који заинтересована лица, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, могу да остваре своја права у односу на информације везане за активност Основног суда у Димитровграду.

Издања 2021. година

Информатор - измене у .doc формату(Публикован 19.08.2021.год.) Величина: 3.39 MB
Информатор - измене у .pdf формату(Публикован 19.08.2021.год.) Величина: 2.33 MB
Информатор у .doc формату (Публикован Јануара 2021.год.) Величина: 0.22 MB
Информатор у .pdf формату (Публикован Јануара 2021.год.) Величина: 0.8 MB

Издања 2020. година

Информатор у .doc формату (Публикован 04.07.2019.год.) Величина: 0.11 MB
Информатор у .pdf формату (Публикован 04.07.2019.год.) Величина: 0.66 MB