Седиште Вишег суда у Пироту је у граду Пироту.

Овај суд је надлежан за све општине пиротског округа, а то су Банушница, Бела Паланка и Димитровград као и за град Пирот.

На подручју Вишег суда у Пироту налазе се два подручна суда и то Oсновни суд у Пироту и Oсновни суд у Димитровграду.

Пиротски округ има 92.479 становника (Попис 2011.).


Виши суд у Пироту

Са успостављеном новом мрежом судова имамо поделу на Виши суд у Пироту и два  Основна суда у Пироту и Димитровграду.

Основни подаци везани за Виши суд у Пироту  

Адреса : Српских владара 126
Телефон : 010 / 312-447
Факс: 010 / 312-442
Веб презентацијa: www.pi.vi.sud.rs
e-mail: uprava@pi.vi.sud.rs
Писарница суда : 010/ 312-434
Рачуноводство суда: 010/312-538

Матични број : 17773003
Шифра делатности: 75230
ПИБ: 106399721
Текући рачун-редовни : 840-1620-21
Текући рачун-депозит : 840-254802-82
Текући рачун-судске таксе : 840-29600845-26
Текући рачун-казне и трошкови поступка : 840-29574845-38

Радно време Вишег суда у Пироту је од 7.30 до 15.30 сати.

У згради суда се налази Виши суд, Основни суд, Више јавно тужилаштво, Основно јавно тужилаштво и Суд за прекршаје.

Зграда има посебан улаз којим је омогућен приступ лицима са посебним потребама.

Овај улаз се налази у приземљу дела зграде коју користи Основни суд у Пироту.