COVID19
Праћење тока предмета

 • Галерија

  Зграда правосудних органа у Пироту подигнута је између 1910. и 1912. године. Зграду је пројектовао инжењер Александар Јанковић. Површина зграде око 6100 м2 и излази на две улице.Као споменик културе налази се под заштитом Завода за заштиту споменика културе из Ниша.

  Галерија
 • Услуга ЈП Поште у згради суда

  У згради Вишег суда у Пироту и тиме омогућио странкама, поред осталих услуга поште и куповину судских таксених марки у самој згради суда.

  Куповина таксених марки
 • Регистри

  Списак јавнобележничких канцеларија, Адресар јавних бележника, Именик јавних извршитеља, Регистар судских вештака, Регистар правних лица - судских вештака, Евиденцијa сталних судских преводилаца и умача, Именик адвоката са подручја Пирота, Регистар правних лица и предузетника (АПР), Регистар неплаћених новчаних казни и других новчаних износа

  детаљније информације
 • Судски тумачи

  Судски тумачи са подручја Вишег суда у Пироту

  Детањније

Корисно

Искључи насиље