Дана 10.10.2019. године на годишњем саветовању судија Србије, од стране Врховног касационог суда додељено је признање Вишем суду у Пироту за решавање старих предмета – категорија допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског ситема.