Судске таксе

Износ судских такси је одређен Законом о судским таксама.
Уплата судске таксе  вредности до 5.000,00 динара врши се преко судских таксених марака.

 

Издавање уверења

Издавање уверења да се не води истражни и кривични поступак против неког физичког или правног лица код Вишег суда у Пироту
Уверење  190дин.

Копирање и препис судских списа

Препис по страници 20дин.Судска такса за разматрање завршеног списа 390дин.

Признавање иностране судске пресуде

Такса у износу од  3.800дин.Жиро рачун Вишег суда у Пироту за таксе је840-29600845-26Позив на број 55  079
Жиро рачун Вишег суда у Пироту за трошкове кривичног поступк, паушала и  новчане казне је

840-29574845-38Позив на број 55 079