Крајем маја 2019. године у Вишем суду у Пироту одржано је саветовање свих Виших судова са подручја Апелационог суда у Нишу, учешће Апелационог суда из Ниша, на тему усаглашавање судске праксе у кривичној и грађанској материји.