Информатора Вишег суда у Пироту

 

 

Виши суд у Пироту

У складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" бр. 68/2010) и чланом 61 Судског пословника ("Службени гласник РС" бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016 и 77/2016) објављује

ИНФОРМАТОР О РАДУ ВИШЕГ СУДА У ПИРОТУ

ИНФОРМАТОР о раду Вишег суда у Пироту представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежности, организационој структури и функционисању Вишег суда у Пироту, као и о начину на који заинтересована лица, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, могу да остваре своја права у односу на информације везане за активност Вишег суда у Пироту.

Издања 2022. година

Јединствени информациони систем информатора о раду

На основу чл.39 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гл. РС" бр.120/2004...105/2021) органи јавне власти  имају обавезу објављивања информатора о раду путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја, у складу са упутством Повереника из чл.40 овог закона.

 Информатор о раду Вишег суда у Пироту 

Информатор у .doc формату(Публикован 28.01.2022.год.) Величина: 1.9 MB
Информатор у .pdf формату (Публикован 28.01.2022.год.) Величина: 1.01 MB

Издања 2021. година

Информатор у .doc формату(Публикован 29.01.2021.год.) Величина: 2.6 MB
Информатор у .pdf формату (Публикован 29.01.2021.год.) Величина: 1.03 MB

Издања 2020. година

Информатор - измене у .doc формату(Публикован 05.12.2020.год.) Величина: 1.68 MB
Информатор - измене у .pdf формату(Публикован 05.12.2020.год.) Величина: 0.97 MB
Информатор у .doc формату(Публикован 28.01.2020.год.) Величина: 1.68 MB
Информатор у .pdf формату (Публикован 28.01.2020.год.) Величина: 0.97 MB