03.11.2021.год. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Вишем суду у Пироту

1. Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Вишем суду у Пироту Величина: 2.94 MB
4. База питања за проверу опште функционалне компетенције - Организација и рад државних органа Републике Србије - Величина: 0.34 MB
5. База питања за проверу опште функционалне компетенције - Дигитална писменост - Величина: 0.38 MB
6. Пример теста за проверу опште функционалне компетенције - Пословна комуникација - Величина: 0.27 MB
7. База питања за проверу посебне функционалне компетенције - познавање прописа (записничар, уписничар и радно место за финансијско пословање) Величина: 0.24 MB
8. База питања за проверу посебних функционалних компетенција - виши судијски сарадник - Кривично право Величина: 0.07 MB
9. База питања за проверу посебних функционалних компетенција - виши судијски сарадник - Грађанско право Величина: 0.06 MB